Bán đất ô 45 Xóm 3 Liên Hòa Quảng Yên

  •  Đông
  •  240m2
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Bán đất ô 45 Xóm 3 Liên Hòa Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 240m2
Dự án: Xóm 3 Liên Hòa Quảng Yên
Giá bán: Liên hệ