Bán đất ô 11 lô D Cành Chẽ Hoàng Tân Quảng Yên

  •  Đông
  •  300m2
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Bán đất ô 11 lô D Cành Chẽ Hoàng Tân Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 300m2
Dự án: Cành Chẽ Hoàng Tân Quảng Yên
Giá bán: Liên hệ