Bán đất ô 10 Thôn 4 Liên Hòa Quảng Yên

  •  Đông
  •  250m2
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Bán đất ô 10 Thôn 4 Liên Hòa Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 250m2
Dự án: Thôn 4 Liên Hòa Quảng Yên
Giá bán: Liên hệ